החלטה 1458 - תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלה / אביגדור לייבוביץ, עו״ד ושניר שער(רו״ח), עו״ד

החלטה 1458 - תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלה / אביגדור לייבוביץ, עו״ד ושניר שער(רו״ח), עו״ד

החלטה 1458 - תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים בנחלה / אביגדור לייבוביץ, עו״ד ושניר שער(רו״ח), עו״ד

ביום 8.5.16 חתם שר האוצר על החלטה 1458 שאושרה על ידי מועצת מקרקעי ישראל וקבעה כי ניתן להשכיר את המבנים לתעסוקה לא חקלאית (פל"ח) ביחס למבנים שאושרו בהיתר, כאשר מדובר על מבנים חדשים וכן על מבנים שהוסבו למבנה לפל"ח.
הבהרנו כי השימושים המותרים להשכרה במבני הפל"ח הינם שימושים שיש להם "זיקה למשק החקלאי ולמרקם הכפרי ושאינם תחרותיים לעיר".

כעת נביא את רשימת השימושים המזוהים כשימושים חקלאיים הקשורים למשק החקלאי ונבהיר כי לא מדובר על רשימה סגורה בשלב זה:

 1. אחסנה ומכירה של תוצרת חקלאית ומיכון חקלאי.
 2. מרכז מבקרים ומוזיאון הקשור לעולם החקלאי.
 3. משתלה.
 4. מבשלת בירה.
 5. חוות תבלינים.
 6. חנות ממכר לתוצרת חקלאית.
 7. מחלבה.
 8. מגבנה.
 9. יקב.
 10. . רדיית דבש
 11. בית בד.
 12. ייצור בשמים וסבונים מצמחים.
 13. ייבוש פרחים
 14. . פירות מיובשים.
 15. הכנת מיצים.
 16. לימוד רכיבה על סוסים.
 17. גידול טיפול אחסנה וממכר בעלי חיים.
 18. וטרינר.
 19. מסגריה/מוסך לכלים חקלאיים.

בעלי נחלות שמבקשים לבצע עסקת פל"ח צריכים לשים לב כי הוועדות גובות כיום היטלי השבחה בעת הוצאת היתרי הבניה. במקרה זה נקבע בהחלטה 1458 כי תשלום דמי ההיוון לרמ"י יתבצע לפי גובה דמי היוון של 46% במקום 91%. מדובר על הפחתה משמעותית של דמי ההיוון ולצורך כך יש להציג לרמ"י את אישור התשלום של היטל ההשבחה לוועדה.

על מנת להקל על תהליך העבודה ולקצר את לוחות הזמנים בקבלת ההיתר, אנו ממליצים לפנות ראשית לוועדה ולבחון אם קיימת דרישת תשלום של היטל השבחה. ככל וקיימת דרישה יש לשלם את היטל ההשבחה (בכפוף להשגה על גובה התשלום בהתאם להוראות החוק), ואת אישור התשלום יש להציג לרמ"י. כך תימנעו מתשלום של 91% וצורך בהגשת בקשה להפחתה ל- 46% לאחר תשלום היטל ההשבחה, הליך שאורך זמן רב.

לאור העובדה כי את מבני הפל"ח ניתן לאשר בשטח של 2.5 דונם בלבד מתוך חלקת המגורים (במקרים בהם חלקת המגורים גדולה יותר), יש לבחון את הסדרת המבנים שאינם בהיתר בהתאם לשטח חלקת המגורים ומיקום המבנה בפועל לרבות באמצעות "תיקון קו צהוב" במקרים בהם ניתן להכניס את המבנה המבוקש בעסקת הפל"ח לתוך חלקת המגורים.

כיום נוכל לעשות שימוש גם בהחלטה 1316 (שימושים נילווים לחקלאות) שמאפשרת הסדרת מבנים בחלקה א' של הנחלה לצורך חנות ממכר ומרכז מבקרים בהתאם לשימושים הקבועים בהחלטה.

החלטות 1458 ו- 1316 מאפשרות הסדרת מבנים וחסכון רב בתשלום דמי שימוש בגין שימושים חורגים וחריגות בניה ואנו ממליצים לבחון היטב את השימוש בהן לרבות במסגרת תב"ע של המושב. בתב"ע יש להתייחס גם להחלטה 1445 (איוש נחלות פנויות) וכן להסדיר תשתיות לבית השלישי בנחלה לרבות אפשרות לפיצול של שני מגרשים מנחלה.

אביגדור לייבוביץ, עו״ד

משרד עורכי דין ליבוביץ מתמחה באגודות שיתופיות ומיסים.

דוא״ל: avigdor@lieblaw.co.il

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

זוהר טבנקין 0587824237