דיווחים לרשות המים

06 מרס 2018
דיווחים לרשות המים צילום: מרכז להבה נצרת, מתוך אתר פיקיויק

באתר רשות המים מוגדרת שנת 2017  כשנה החמישית עם רמת משקעים נמוכה מהממוצע הרב שנתי.

באיזור סובב כינרת עד ליום 27 לפברואר 2018 – ירדו 528 מ"מ.

הכמות ממנה ניתן יהיה לשקול להוסיף להקצאה למטרות חקלאות לפי הוראת הכללים 550 מ"מ גשם.

בתחנות המייצגות את המערכת הארצית עד ליום 27 לפברואר ירדו 446 מ"מ הכמות שמעליה לא יהיה צורך להפחית את ההקצאה למטרות חקלאות לפי הוראת הכללים 600 מ"מ.

• לפי הוראות כללי ההסדר המפורט, ההחלטה באשר לכמות שתוקצה תלויה בחלק מהמקרים גם בנתונים נוספים, לרבות כמות ההתפלה והכל בהתאם להוראת הכללים.

 1. בהתאם לכללים כל בעל רשיון הספקה ו/או אספקה חייב לדווח עד ליום 15 בפברואר על כמויות המים שסופק לפי סוגי המים בשנה הקודמת (קישור לטופס מקוון באתר רשות המים).

  מי שלא דיווח רצוי לבצע במידי.

 2. דיווח כספי לרשות המים תוספת ראשונה סעיף 26 א-1: פרטים בדבר הכנסות והוצאות מפעילות הפקה ואספקה של מים יש לדווח עד 30.4.18 לרשות המים.

  רצ"ב טופס מומלץ

 3. עד לכתיבת חוזר זה רשות המים לא שלחה את הקצאות המים לשנת 2018 (נקווה שזה יהיה בקרוב).

 4. להזכיר כי הקצאות המים לשנת 2018 יוקצו לפי השימוש בפועל של השנים 2015-2016 הגבוהה מביניהם.

 5. מציע לכל אגודה לבדוק את נתוני השימוש בפועל. ובמידה ובשנת 2015 השימוש היה גבוהה יותר יש לשלוח ערעור בכתב לרפרנט המים במחוז משרד החקלאות באיזורכם.

 6.  יש למלא גם את הצהרת מנהל כללי (סעיף 27) הרצ"ב.

  מצ״ב התוספת השניה (סעיף 27)

מציע לדווח ולהצהיר אך ורק בנוגע לסעיפים שאתם בטוחים שבדקתם.

 

עומד לרשותכם בכל דבר ועניין.

ב ב ר כ ה
ירון סולומון

עודכן לאחרונה ב ראשון, 11 מרס 2018 08:30

רישום לחוזר השבועי של האיחוד החקלאי

שם* דואר אלקטרוני * טלפון נייד
חובה למלא רק את השדות המסומנים ב *

האיחוד החקלאי

דרך מנחם בגין 74 , תל אביב
תל אביב, 67215
טל: 03-5620621, פקס: 03-5622353
ליצירת קשר בדוא״ל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.